موسسه فرهنگی طلوع

پذیرش دانش آموزان

شرایط عمومی پذیرش دانش آموز


موسسه فرهنگی طلوع بر اساس چشم انداز، برنامه های خود و میزان تطبیق شرایط دانش آموز و اولیا با شرایط مدرسه چه از بعد مسائل اعتقادی و چه از بعد مسائل آموزشی اقدام به ثبت نام خواهد کرد. با توجه به سطح علمی مدرسه، دانش آموزانی که حدنصاب نمرات آن ها مطلوب نباشد از پایه جذب نخواهند شد. اما از آنجا که سایر ابعاد وجودی انسان برای مدرسه اهمیت دارد دانش آموزان با سطح درسی متوسط این فرصت را خواهند داشت تا با تلاش مستمر سطح علمی خود را ارتقاء داده و حدنصاب مطلوب مقطع را دریافت کنند. در صورت توفیق استفاده از این فرصت امکان ادامه تحصیل آن ها در مدرسه وجود خواهد داشت. گرچه چنین تصمیماتی به صورت شورایی و متمرکز انجام می گردد و وضعیت دانش آموز بر اساس داده های ارائه شده از سوی معلمان، مشاوران و معاون آموزشی  بررسی خواهد شد. قطعا مدرسه در طول سال تحصیلی از طریق جلسات وضعیت دانش آموز را بر اساس صلاحدید خود به اولیای محترم انتقال خواهد داد و در صورت عدم امکان ادامه همیاری و همکاری دانش آموز قطعا در اسفندماه تذکرات لازم ارائه خواهد شد. 
تاکید بر وضعیت آموزشی با توجه به اهداف و چشم انداز مدرسه و همچنین حفظ عزت نفس دانش آموزان است، چرا که گاهی دانش آموزان با توانایی متفاوت نیازمند قرار گرفتن در محیطی کم فشار تر خواهند بود و شاید ناخودآگاه مورد هجمه ای از فشارها قرار بگیرند. 
در انتخاب رشته دبیرستان نیز موردهایی مشاهده می شود که به رغم کارنامه انتخاب رشته تحصیلی، نظر کارشناسان مدرسه انتخاب رشته انجام می گیرد. اولیا و دانش آموزان محترم باید سهم علاقه و استعداد را در کنار تمام گزینه های دیگر لحاظ کنند. یکی از علائم انتخاب رشته صحیح آن است که دانش آموز در ساعت تفریح خود هم کشش انجام کارهای مربوط به آن رشته را داشته باشد. به طور مثال یک دانش آموز ریاضی باید از حل مسائل ریاضی در اوقات فراغت خود لذت ببرد. 
در موارد بسیاری دیده می شود که دانش آموزان بر اساس اطلاعات نادرست، ناقص یا تاثیر و جوسازی جامعه اقدام به انتخاب می کنند که با افزایش حجم درس ها و در پیچ و خم انجام فعالیت های درسی از ادامه کار خود باز می مانند. نقش خانواده و معلمان در این راستا تنها به عنوان راهنما خواهد بود و برای حفظ استقلال فردی دانش آموز پیشنهاد می کنیم از هر گونه مداخله مستقیم در انتخاب دخترانمان دور باشیم.
خانواده طلوع افتخار دارد تا نورچشمان خود را با انتخاب هوشمندانه، آگاهانه و مسئولیت پذیر در همه دوران زندگی حمایت کند. 

توجه:  زمان ثبت نام از طریق اطلاعیه های سایت هر مقطع در زمان مقرر اعلام خواهد شد.