موسسه فرهنگی طلوع

زنگ همدلی

زنگ همدلی

سيستان و بلوچستان يا به قول فردوسي زابلستان، خطه اي غريب اما مردماني غيور و سخت كوش.
حالا آبي كه مايه حيات است شده مايه ممات و زابلستان، چشم به دستان هموطنانش دارد. هر كسي به سهم خود بايد حركت كند. وظيفه ما چيست؟ نواختن زنگ همدلي و اميد در مدرسه.
حال موسسه فرهنگي طلوع اميدوار است با حركت در مسير همدلي، روحيه همراهي را در دانش آموزان خود پررنگ تر سازد.
با سپاس از همراهي تمام عزيزان خانواده بزرگ طلوع در طرح زنگ همدلي


  • تعداد بازدید : ۱۲۹۱
  • گروه اطلاع رسانی : روابط عمومی موسسه
فرم ثبت نظر