موسسه فرهنگی طلوع

حال و هوای روز اول مهر در مقاطع طلوع

حال و هوای روز اول مهر در مقاطع طلوع

مهر که می آید، پاییز آغاز می شود.
در فضای کلاس ها. تخته سیاه ها، چشم انتظارند...
تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها...
کلمات مهربان،بی تابند تا دستی کوچک،
با مداد شوق، بر صفحه های سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان...
دختر های باغ طلوع امروز در کلاس هایشان روئیدن ...
و با برق در چشم هایشان به ما گفتند
ما آماده هستیم...
آماده هستیم تا سال تحصیلی جدید را با پشتکار و نشاط آغاز کنیم .


  • تعداد بازدید : ۴۷۵
  • گروه اطلاع رسانی : روابط عمومی موسسه
فرم ثبت نظر