موسسه فرهنگی طلوع

ساعت کاری مقاطع

ساعت کاری مجموعه طلوع به شرح زیر می باشد:
موسسه فرهنگی طلوع(قسمت اداری) :  شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:30   
قسمت اداری موسسه شامل: مدیرعامل محترم، مسئول امور مالی و اداری، حسابداری، مسئول فناوری اطلاعات، مسئول آموزشی و پرورشی موسسه، ناظر کیفی، مسئول روابط عمومی، دبیرخانه است.

پیش دبستانی طلوع:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15:30

دبستان طلوع:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی15

متوسطه دوره اول:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15
و پنجشنبه ها از ساعت 7 الی 14:30

متوسطه دوره دوم:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15
 و پنجشنبه ها از ساعت 7 الی 14:30

فرم ارسال سوال جديد