موسسه فرهنگی طلوع

دبیرخانه مرکزی

دانش آموزان و دانش آموختگان و اولیای محترم جهت دریافت و تحویل کلیه مدارک تحصیلی در ساعت اداری موسسه 8- 16 می توانند به دبیرخانه مرکزی واقع در ساختمان اداری دبستان حتما با هماهنگی قبلی با شماره 22544820 داخلی 119 مراجعه فرمایند.
لازم به ذکر است دریافت و تحویل مدارک، فقط به عزیزان بالای 18 سال  ارائه می گردد. به عبارت دیگر دانش آموزان باید از طریق اولیا خود اقدام نمایند.

فرم ارسال سوال جديد