موسسه فرهنگی طلوع

ثبت نام در طلوع


زمان پیش ثبت نام
 پیش دبستان در اوایل بهمن ماه
 دبستان اواسط فروردین ماه
 متوسطه دوره اول اسفندماه و فروردین ماه 
 متوسطه دوره دوم نیز اواسط فروردین ماه
علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند به قسمت ثبت نام هر مقطع در زمان مقرر رجوع نمایند. لازم به ذکر است که اطلاعیه ثبت نام هر مقطع در بخش اطلاعیه ها درج خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون ها:
پیش دبستان اواسط بهمن ماه
دبستان اواخر فروردین ماه
متوسطه دوره اول اواخر فروردین ماه
متوسطه دوره دوم اواخر فروردین ماه

فرم ارسال سوال جديد