موسسه فرهنگی طلوع

ثبت شکایات

لطفا جهت ثبت هرگونه شکایت از نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه، پرداخت ها، کیفیت و کمیت غذا و .... از این طریق اقدام فرمایید.
به شکایات شما در اسرع وقت پاسخ داده میشود.
از شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم.

فرم ارسال سوال جديد