موسسه فرهنگی طلوع

نگارستان

نگارستان طلوع در متوسطه دوره اول واقع شده است. این مجموعه با برگزاری دوره آموزشی رشته های مختلف نقاشی نظیر رنگ روغن، آبرنگ، پاستل گچی برای دانش آموزان، اولیا، مربیان و دانش آموختگان به فعالیت می پردازد. همچنین دانش آموزانی در طی سال های تحصیلی از امکانات نگارستان استفاده نموده و پس از فارغ التحصیل شدن نیز می توانند علائق هنری خود را در محیطی امن دنبال کنند.