موسسه فرهنگی طلوع

اتوماسیون تغذیه

به منظور تسهیل خرید و ایجاد امکان رزرو برخی وعده های غذایی برای دانش آموزان، سیستم اتوماسیون تغذیه تعبیه شده است.
در این سیستم با انتخاب روز و یا روزهای مورد نظر، می توانید در صورت تمایل سفارش دهید تا در زمان ناهار ، دانش آموز شما از غذای مدرسه استفاده کند.
همچنین در صورت عدم تمایل میتوانید تا یک هفته قبل از ثبت نام خود انصراف دهید.
پرداخت به صورت آنلاین در درگاه امن بانک صورت می گیرد.
لاز به ذکر است کلیه پرداخت ها به حساب موسسه و مجوز نماد امنیت الکترونیک به نام مدیرعامل محترم جناب آقای حاجی سید سلیمان می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به آیین نامه مندرج در بخش آیین نامه های مقاطع در وب سایت مقاطع مراجعه فرمایید.