موسسه فرهنگی طلوع

آزمایشگاه

 آزمایشگاه مدرسه، با اعضای علمی مجرب، متعهد و تجهیزات مناسب، بهترین محیط برای پرورش خلاقیت شاگردان است.آزمایشگاه مدارس به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی، با اهداف آزمایشگاه در مدارسپرورش تفکر خلاق، تربیت افرادی کاوشگر، آفریننده، نوآور و مولد، نقش مهمی در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دارد در چنین مکانی قدرت اندیشه و مهارت ذهنی بچه‌ها تقویت می‌شود و می‌توانند برای دست یافتن به راه حل‌های مناسب و واقع بینانه به خلق ایده‌های نو بپردازند. با بهره گیری از یک آزمایشگاه خوب امکان تدریس عملی برای هر درس فراهم می‌گردد و دانش آموزان می‌توانند نوآوری‌های خود را در مدرسه و جامعه نشان دهند. موسسه فرهنگی طلوع در تمام مقاطع مجهز به آزمایشگاه های علوم، فیزیک، شیمی و زیست با امکانات به روز و برنامه های علمی کاوشگرانه می باشد.