موسسه فرهنگی طلوع

تعطیلی استخر برای روز پنجشنبه مورخ 6 دی ماه

تعطیلی استخر برای روز پنجشنبه مورخ 6 دی ماه

توجه ! توجه! توجه!


استخر موسسه فرهنگی طلوع در روز پنجشنبه مورخ 6 دی ماه از ساعت 9 الی 12 ظهر تعطیل می باشد

  • تعداد بازدید : ۲۴۴