موسسه فرهنگی طلوع

تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی و ورزشگاه طلوع

تعطیلی کلیه مقاطع تحصیلی و ورزشگاه طلوع

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی طلوع؛ با توجه به پایداری آلودگی هوا و قرار گرفتن شاخص کیفی هوا در محدوده ناسالم، کلیه مقاطع تحصیلی و ورزشگاه طلوع (سالن و استخر) در روز شنبه 9 آذر ماه 1398 تعطیلی اعلام می شود.

  • تعداد بازدید : ۲۶۰