موسسه فرهنگی طلوع

عضویت

فرم عضویت در انجمن دانش آموختگان طلوع

لطفا فرم را کامل و دقیق پر کنید. موارد ستاره دار الزامی هستند.

 • مشخصات فردی:

 • عکس پرسنلی خود را با فرمت JPEG وحجم نهایتا 1MB آپلود کنید. *
 • یکی از مهم ترین راه های ارتباطی انجمن با شما، ایمیل است. لطفا آدرس یک ایمیل فعال را بنویسید.
 • آگاهی از این گزینه میتواند سبب بهره مندی از تخصص پدر شما در شرایط لازم و مرتبط شود.
 • آگاهی از این گزینه میتواند سبب بهره مندی از تخصص پدر شما در شرایط لازم و مرتبط شود.
 • آگاهی از این گزینه میتواند سبب بهره مندی از تخصص مادر شما در شرایط لازم و مرتبط شود.
 • آگاهی از این گزینه میتواند سبب بهره مندی از تخصص مادر شما در شرایط لازم و مرتبط شود.
 • آگاهی از این گزینه میتواند سبب بهره مندی از تخصص همسر شما در شرایط لازم و مرتبط شود.
 • آگاهی از این گزینه میتواند سبب بهره مندی از تخصص همسر شما در شرایط لازم و مرتبط شود.
 • لطفا مشخصات فرزندان خود را مرقوم فرمایید. ابتدا اسم و سپس سال تولد آن ها را وارد کنید. نمونه: فاطمه / 1394
 • مشخصات تحصیلی:

 • دانش آموخته چه دوره ای از طلوع می باشید؟ * اگر شماره دوره خود را فراموش کرده اید سال فارغ التحصیلی (ورود به دانشگاه) را ثبت کنید.
 • پایه هایی را که در مؤسسه فرهنگی آموزشی طلوع محصل بوده اید مشخص کنید. *
 • لطفا رشته و محل تحصیل خود را در تمام مقاطع بنویسید. * نمونه- دیپلم:ریاضی/طلوع. کارشناسی: مشاوره/علامه کارشناسی ارشد و دکتری
  اگر در هر مقطع چند رشته خوانده اید همه آن ها را بنویسید .
  چنان چه تحصیلات حوزوی دارید نیز لطفا مرقوم فرمایید.
 • اگر مهارت خاصی دارید که در هر بخش از مؤسسه کارایی دارد، لطفاً ذکر کنید. *
 • ارتباط شما با انجمن:

 • چه خدماتی می توانید به انجمن ارائه دهید؟ * این خدمات اعم از ارائه محصول، آموزش و هرآن چه که فکر می کنید می تواند برای سایر اعضا مفید باشد، است.