موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

برگزیدگان کتابخانه

برگزیدگان کتابخانه

معرفی دانش آموزان کتابخوان در ترم اول سال 99-1398

خداوند فرمود «نون و القلم»، خداوند شعر را آفرید تا کتاب آفرینش را ترجمه کند. مطالعه غذای روح و درمان بیماری­های فکری است. کتاب معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ­ادعا و بدون تکلف و منّت، آنچه دارد در اختیار ما می گذارد. مطالعه با نیّت خالص عبادتی بزرگ است.

لحظه­ ای نشستن در کتابخانه حضور در محضر اندیشمندان قرون و فرزانگان زمان است. کتابخانه، معبد اهل علم و محراب پاک دانشجویی و علم آموزی است. هرکه از کتاب و مطالعه بیگانه است، غریب و بی مونس است.

در این میان ما نیز دانش آموزانی داریم که غریب و بی مونس نیستند و کتاب همچون دوست و مونسی صمیمی همیشه همراه و پشتیبانشان می باشد و کتابخانه را محلی برای دیدار با این دوست و یار همیشگی می دانند و ما نیز قدردان این عزیزانمان هستیم.

عزیزان کتابخوان ما به ترتیب میزان مطالعه:

پایه هفتم                                       پایه هشتم                                             پایه نهم

هدیه خیربخش                             فاطمه شهریاری                                          مهلا جداری

حنانه بهرامی                                  زهراسادات فامورزاده                               ریحانه مجتهدزاده                                    

تارا بهرامی                                     زهراسادات اسدی­ خوانساری      

                                                      نازنین فاطمه محمدی                      

                                                     ثمین زهرا صادقی

                                                     زینب کاشانی زرین

                                                     ریحانه یزدانی                        

 

با آرزوی موفقیت برای دوستداران کتاب
محمدحسینی-مسئول کتابخانه