موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

معرفی و پیام مدیریت

باسمه تعالی

در عصری که با نام تکنولوژی معرفی شده و با توجه به تغییرات پیاپی و سریع این حوزه، به نظر می‌رسد مجهز شدن به مهارت‌هایی برای تسلط به ابزارها، بسیار ضروری و الزامی است.

مسلم است، داشتن نگاه دقیق و پرسشگر، تمرین دیدن هر پدیده از زوایای مختلف و داشتن اراده قوی برای رسیدن به جواب سؤالات، از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز برای روبرو شدن با «زندگی در عصر تکنولوژی» است.

از آنجایی که دوره اول متوسطه، شعار خود را

«یادگیری برای زندگی فردا»

            «رشد اندیشه و تعقل»

                        «در محیطی امن و شاد»

                                    «در سایه ایمان و اعتماد متقابل»

انتخاب نموده است، همکاران ما می‌کوشند علاوه بر آموزش مطالب کتب درسی، با انجام فعالیت‌های جانبی در حوزه تربیت، آموزش و پژوهش، نسبت به پرورش دخترانی معتقد، پای‌بند به اخلاق و دارای مهارت تفکر نقادانه و خلاقانه اقدام نمایند و یقین داریم این مهم، بدون حمایت و همراهی اولیاء گرانقدر و دانش‌آموزان ارجمند، امکان‌پذیر نیست.

به امید آن که با لطف الهی، شاهد تحقق برنامه‌ها باشیم.

  ساسانی

مدیر دوره اول متوسطه طلوع