موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره دوم

متوسطه دوره دوم

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امیرالمومنین علی علیه السلام