موسسه فرهنگی طلوع

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره اول

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. امیرالمومنین علی علیه السلام