موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

من دیگر ما (جلد هفتم)

  • نام ناشر: آیین فطرت
  • نام نویسنده: محسن عباسی ولدی

نویسنده کتاب ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای قصد دارد نقش بازی های رایانه ای در تربیت فرزندان را بررسی کرده و اثرات مخرب این بازی ها را به والدین گوشزد کند. با توجه به اینکه بازی یارانه ای یکی از اصلی ترین بازی های کودکان, نوجوانان و حتی جوانان ماست و تاثیری که این بازی ها بر روابط فرزندمان می گذارد  در رفتار و کردار آنان بروز می کند.

این کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است :

بخش اول با عنوان آدم آهنی شدن سخت است به سراغ تغییراتی رفته  که بازی های یارانه ای در روابط فرزندان ما ایجاد می کنند. این تغییرات را در پنج فصل بررسی شده است

فصل اول رابطه فرزند با خویشتن

فصل دوم رابطه فرزند با جامعه

فصل سوم رابطه فرزند با طبیعت

فصل چهارم رابطه فرزند با معبود

فصل پنجم رابطه فرزند با شیطان

 بخش دوم با عنوان چه شد که میهمانمان شد؟ به تحلیی درباره چرایی گرایش به بازی های رایانه ای پرداخته است

بخش سوم با عنوان طرحی که ما برای او می ریزیم وظیفه والدین در قبال بازی های رایانه ای را تبیین کرده است