موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

من دیگر ما (جلد چهارم)

  • نام ناشر: آیین فطرت
  • نام نویسنده: محسن عباسی ولدی
در جلد چهارم از کتاب «منِ دیگرِ ما» به رابطۀ بازی با محبت ورزی می پردازد و همچنین به ویژگی های بازی مفید پرداخته شده است.

ضمیمه جلد چهارم، کتاب بازی بازوی تربیت است که در آن 140 بازی برای کودکان در سنین مختلف به تفکیک سن آموزش داده شده است تا والدین با بازی های مختلف آشنایی کافی را داشته باشند.