موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

مادر ها هم نیاز به استراحت دارند

  • نام ناشر: انتشارات رشد
  • نام نویسنده: سوزان کالاهان

همیشه قرار نیست اولویت زندگی مادر، کودکش باشد. مادر هم نیاز دارد تا زمانی را به خود و رسیدن به نیازهایش اختصاص بدهد و در صورت ارضا نیاز هایش با آرامشی بیشتر کودک خود را پرورش دهد در غیر این صورت مادری هستیم که تلاش می کنیم نیاز های برآورده نشده خودمان را به کودکان القا کنیم و بیشتر برای ارضا نیاز ها، هدف ها، خواسته ها و تمایلات خودمان به کودکمان جهت بدهیم...

مادر هایی می شناسم که همه ی تلاش خودشان را می کنند که به اصطلاح فرزندشان "عقده ای" نشود و هرچیزی که بخواهد هنوز لب باز نکرده در اختیارشان می گذارند، اما بی خبرند که او را دارند با بزرگترین عقده زندگیشان پرورش می دهند. این کودک نهایتا به فردی مبدل می شود که در ارضای نیازهایش ، محرومیتی را تجربه نکرده در نتیجه احساس منحصر به فرد بودن و خاص بودن می کند و بدون در نظر گرفتن دیگران، به دنبال ارضای نیاز های خود است و در جایی همین مادر که برایش چیزی کم نگذاشته است را هم کنار می گذارد تا به خواسته اش برسد...