موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

آموزش مسئولیت به کودکان

  • نام ناشر: انتشارات به نشر
  • نام نویسنده:

 

شامل مباحث و سرفصل های: مسئولیت چیست، تکامل مسئولیت در کودکان، اهمیت تصمیم گیری، مرحله گذر از بازی به کار، موانع موجود در اموزش مسئولیت پذیری به کودکان، احساس تنفر،  والدین الگوی مسئولیت پذیری به حساب می ایند، مشکلات کودک در مدرسه