موسسه فرهنگی طلوع

پیش دبستان

معرفی واحد آموزشیبه نام مهربان ترین
التَعلُّمُ فی الصِّغَر کَالنّقشِ فِی الحَجَرِ
مطلبی که در کودکی به انسان آموخته می شود، گویا بر روی سنگ حک می شود و تا پایان عمر، در ذهن او خواهد ماند.

تربیت درست کودکان همان رفتار درست با نوع بشر است.


ما همواره این بانگ را می شنویم "به مقدمات پای بند باشید" ما هم می پذیریم هرچند که با مصادیق مقدمات موافق نیستیم. چون اعتقاد نداریم که مقدمات خواندن، نوشتن و حساب باشد، ما باور داریم که مقدمات عبارتند از شجاعت، اعتماد به نفس و مهارت های زندگی.
وقتی که بچه ها این مقدمات را فرا گرفته باشند زمینه مساعدی برای یادگیری مطالب درسی نیز دارند و با موفقیت در دنیا زندگی می کنند. این بدان معناست که هدف از آموزش "آماده ساختن بچه ها برای شهروندی وظیفه شناس بودن" است.

در این راستا گزارش عملکرد آموزشی – رفتاری ،توسط گروه پیش دبستان حضورتان تقدیم می شود.

برنامه های پیش دبستان عبارتند از :
برنامه های آموزشی
برنامه های تربیتی و صبحگاه
برنامه های تربیتی و آموزشی با محوریت خانواده ها
برنامه های تربیتی و آموزشی با محوریت کادر پیش دبستان
برنامه های آموزشی – تفریحی اردوها
برنامه تولد نوآموزان


برنامه های آموزشی

مباحث ریاضی :

کلیه مباحث ریاضی در یک زنگ کامل بصورت بازی و ریاضی همراه با فعالیت تدریس شده ارائه می گردد. در روز بعد برای تثبیت موضوع و اگاهی از میزان یادگیری نوآموزان با انجام پلی کپی مربوطه تکمیل گردیده است که شامل مفاهیم پایه، خطوط، آموزش اعداد، اشکال هندسی، ارتباط اشکال و دفتر نقاط می باشد که هدف های کلی از این آموزش ها هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و تمرکز، تقویت ماهیچه های دست و انگشتان، مفهوم عدد، شمارش و تا حدودی جمع اعداد می باشد.

مباحث علوم :
مباحث علوم از طریق پاورپویت، پرسش و پاسخ، انجام آزمایش، انجام بازی، دست ورزی و ... تدریس شده است.
لازم به ذکر است برای تثبیت و تکرار مباحث تدریس شده در اردیبهشت ماه یکی از موضوعات در اختیار نوآموزان قرار گرفته شد تا به کمک مادر و خلاقیت خودشان آن را برای همکلاسی هایشان تدریس کنند که شامل بدن انسان، خانواده، مشاغل، حمل و نقل، فصل پاییز، خاک و سنگ، آب، آتش، حیوانات، گیاهان، فصل زمستان و فصل بهار می باشد.

کاوش و تحقیق (آزمایش های علوم) :
این آزمایش ها می تواند به بالا رفتن قدرت تفکر و به چالش کشیدن نوآموزان بسیار کمک کند که شامل کار با آهنربا، مفهوم سبکی و سنگینی، چرخه ی آب و چگونگی تشکیل باران، درست کردن بلور برف، چگونگی تشکیل رنگین کمان، پی بردن به وجود هوا و تشکیل باد، چگونگی تشکیل سایه و بازی سایه ها، آشنایی با صداها، الکتریسیته ساکن، کوه آتشفشان و حس چشایی می باشد.

بازی: 
با توجه به نظریه اریکسون مرحله حسی و حرکتی و مرحله ادراکی و حرکتی مهم ترین عامل در روند رشد نوآموزان خواهد بود.
هدف از گنجانده بازی در برنامه های آموزشی افزایش دقت و تمرکز و تقویت عضلات دست می باشد که شامل بازی بگرد و پیدا کن، ماز، پازل و ... می باشد.

دست ورزی :
یکی از اهداف بسیار مهم در پیش دبستان که پیش نیاز اول دبستان می باشد دست ورزی است. هدف از دست ورزی هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات دست و ... می باشد که شامل دوخت، اوریگامی، خمیربازی، کاردستی، سفال، دفتر نقاط، برش با دست و رنگ آمیزی می باشد.

مهارت های زندگی، کتابخوانی، نشست کلاسی و حل مسئله، آواشناسی، زبان انگلیسی و ورزش از دیگر برنامه های پیش دبستان می باشد.