موسسه فرهنگی طلوع

سال جدید و پیوستن یک عضو جدید و حرفه ای به خانواده بزرگ طلوع

سال جدید و پیوستن یک عضو جدید و حرفه ای به خانواده بزرگ طلوع

هر موسسه ای برای اوج گرفتن در سال نو، تصمیمات جدیدی نیز اتخاذ می کند، مدیرعامل محترم موسسه فرهنگی طلوع، جناب آقای علی سلیمانی در سال 1398 برای حرکت بهتر موسسه طلوع، جناب آقای علیرضا مهدوی را به عنوان قائم مقام خود منصوب نموده و حکم ایشان را در شورای راهبردی موسسه در روز سه شنبه مورخ 20 فروردین ماه به ایشان تقدیم نمودند. امیدداریم با پیوستن ایشان و بهره گیری از تجربیات و سوابق جناب آقای مهدوی، طلوع در سال 98 پر قوت تر و محکم تر از همیشه کار خود را زیر سایه پروردگار با برکت ادامه دهد. 

  • تعداد بازدید : ۳۹۷
  • گروه اطلاع رسانی : روابط عمومی موسسه
فرم ثبت نظر