موسسه فرهنگی طلوع

موسسه فرهنگی طلوع

بار دیگر: دریافت رتبه سطح پیشرفته هوشمندسازی مدارس در موسسه فرهنگی طلوع

بار دیگر: دریافت رتبه سطح پیشرفته هوشمندسازی مدارس در موسسه فرهنگی طلوع

لزوم ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. یکی از راههای تحول در نظام آموزش و پرورش، خارج کردن مدارس از معلم محوری صرف می باشد. با به روز کردن مدارس به تجهیزات هوشمند سازی، استفاده از فناوری های نوین آموزشی و اهمیت دادن به توانایی های دانش آموزان می توان در این مسیر گام برداشت.
بخش فناوری اطلاعات موسسه فرهنگی طلوع برای چندمین بار متوالی موفق به کسب رتبه سطح پیشرفته در هوشمندسازی مدارس شد. این افتخار تمامی مقاطع طلوع را شامل می شود.

  • تعداد بازدید : ۱۸۲
  • گروه اطلاع رسانی : روابط عمومی موسسه
فرم ثبت نظر